Puišu diena

Centrā „Pepija” 13. martā notika sen gaidītā puišu diena. Šajā dienā puiši cīnījās kā īsti karavīri, kur tika pārbaudītas viņu spējas un disciplīna pasākuma laikā, kuru novērtēja meitenes. Pārbaudījumi bija ļoti dažādi. Viņiem bija jāizveido savs buru kuģis, kur jāpielieto prāta spējas, jāiejūtas mazā pavāriņa lomā virtuvē, jāparāda galdniecības spējas un smalkās rokdarbu spējas un noslēgumā vislielākā veiklība tika pārbaudīta šķēršļu joslā, kuru sagatavoja burvīgās meitenes.

Pasākums kopumā bija izdevies, ko apliecināja puišu azarts, cīņas spars, pacietība un vēlme pēc arvien jauniem uzdevumiem un pārbaudījumiem. Kā arī lielā atsaucība pasākumam ir faktors, kas apliecina šādu pasākumu nepieciešamību arī nākotnē.

Puišu iegūtais tituls „PEPIJAS SUPERPUIKA 2015”, lai ikdienā kalpo viņiem kā motivācija, gribasspēks, centība, labestība un cieņa pret citiem un sevi!