Centra „Pepija” apmeklētāji piedalās Lielajā talkā

24. maijā centra „Pepija” apmeklētāji, pēc skolas talkas, kurā viņi cītīgi strādāja kopā ar savu klasi, turpināja strādāt centra pagalmā rotaļu laukumā zemes izlīdzināšanā. Viņi tur pavada ikdienu brīvajā laikā svaigā gaisā, visi ar lielu prieku piedalījās laukuma iekārtošanā. Piedalīšanās Lielajā talkā ir brīvprātīga līdzdalība vides sakopšanā, radot saliedētību, pozitīvismu un labi padarīta darba sajūtu.

Liels paldies skolēniem par darbu!