Kultūrizglītojošā ekskursija Pepijas apmeklētājiem „GARĀ PUPA”

Centrs „Pepija”, ņemot vērā situāciju Pļaviņu novadā par maznodrošināto un daudzbērnu ģimeņu statusu, piedalījās projektā „GARĀ PUPA”, kuras mērķis bija papildināt bērnu, no maznodrošinātajām un trūcīgajām ģimenēm, zināšanas par dažādiem kultūras procesiem, izglītojot tos ar praktiskas ekskursijas palīdzību.

Izskatot mūsu pieteikumu, biedrība „ASCENDUM” 2. maijā piedāvāja iespēju Pļaviņu novada bērniem apmeklēt kultūrizglītojošo ekskursiju, kurā, sadarbībā ar Pļaviņu novada ģimnāzijas filiāles Odzienas skolu, tika izvēlēti 26 „Pepijas” apmeklētāji no maznodrošinātajām, trūcīgajām un daudzbērnu ģimenēm.

Biedrība „ASCENDUM” ekskursijas ietvaros Pļaviņu novada ekskursantiem nodrošināja LNB Gaismas pils apmeklējumu, ekskursiju uz Vecrīgu un Rīgas Doma baznīcu, pusdienas un launagu, izstāžu zāles Arsenāls apmeklējumu un Latvijas Leļļu teātra izrādi “Herbe ar lielo cepuri”. Pa ceļam ar bērniem iebraucām atpūtas centrā „Lido”.

Piedaloties šajā projektā tika sasniegts mērķis – Pļaviņu novada skolēni no maznodrošinātajām un daudzbērnu ģimenēm papildināja pamatzināšanas par kultūras procesiem un iespējām, veicinot sociālo prasmju attīstību un veidojot ilgtspējīgu, atbildīgu, attieksmi ar izglītojošu, praktisku ekskursiju palīdzību.

Liels paldies Pļaviņu novada domei par līdzfinansējuma piešķiršanu transporta izdevumu segšanai bērnu kultūras projektā „GARĀ PUPA”.