33 000. centra apmeklētāja

Centrā „Pepija” turpinās tradīcija godināt „Apaļos apmeklētājus”.

22. maijā par 33 000. apmeklētāju kļuva 4.a klases skolniece Santa Turinceva.

Liels paldies bērniem par aktīvo centra apmeklētību un darbošanos!