Starptautiskā bērnu aizsardzības diena

Pirmdien visā pasaulē tika atzīmēta Starptautiskā bērnu aizsardzības diena. Tās pirmsākumi meklējami jau 1925. gadā, kad Ženēvā norisinājās Pasaules konference bērnu labklājībai. Starptautiskā bērnu aizsardzības diena ir kā nemainīga tradīcija daudzās pasaules valstīs un šajā dienā visā pasaulē notiek dažādi pasākumi, kas veltīti bērniem un bērnu drošībai.

Dzelzceļš ir drošākais transporta veids, tomēr reizēm cilvēku vieglprātības vai neuzmanīgas rīcības dēļ notiek negadījumi, kuros cieš ne tikai paši negadījuma izraisītāji, bet arī citi cilvēki.

Lai izvairītos no neuzmanības vai vieglprātības izraisītajiem negadījumiem nākotnē, bērnu centra „Pepija” apmeklētājiem bija novadīta  Drošības stunda, kurās apmācīja bērnus un jauniešus kā pareizi un droši uzvesties dzelzceļa tuvumā un vilcienā. Nodarbību bērniem par drošību novadīja Pļaviņu dzelzceļa stacijas dežurantes Monika Cirse un Ludmila Preobraženska. Šajā nodarbībā bērni, ar dažādu konkursu un multfilmu palīdzību, draudzīgā vidē uzzināja ne tikai par to, kā pareizi šķērsot dzelzceļu, uzvesties uz perona vai vilcienā, bet arī daudz interesantu lietu par dzelzceļu un vilcieniem.

Diena turpinājās ar jautrām aktivitātēm centra pagalmā un apmeklētāji baudīja svētku kliņģeri.

Liels paldies par novadīto drošības nodarbību Pļaviņu dzelzceļa stacijas dežurantēm  Monikai Cirsei un Ludmilai Preobraženskai, kā arī par pasākuma organizēšanas palīdzību brīvprātīgajiem jauniešiem Elīnai Kančai, Juliānam Purvinskim un Artūram Eglem!