Ielīgošana bērnu centrā “Pepija”

Centra „Pepija” apmeklētāji 22. jūnijā piedalījās centra aktivitātē „Jāņu zāles tavā vainagā”. Līgo vakarā un Jāņos visspēcīgāk iezīmējas senlatviešu tradīciju un paražu ievērošana, piemēram, Jāņu zāļu vākšana, telpu un sevis rotāšana, uguns degšana, dziesmu dziedāšana, Jāņu tradicionālā mielasta gādāšana un baudīšana. Kam tad ticēja senie latvieši svinot saulgriežus? To skolēni uzzināja pēc īsfilmas noskatīšanas, kurā iepazinās ar vasaras saulgriežu svinēšanas tradīcijām un ticējumiem. Bija iespēja piedalīties Līgo ieskandināšanas radošajā darbnīcās – pīt svētku vainadziņus un cept smilšu cepumus.

Paldies bērniem par Jāņu zālēm un praktisko darbošanos!

Paldies JIC „Ideja” un Evai Lasmanei par sadarbošanos!