34 000. centra apmeklētāja

Tradicionāli, centrā „Pepija” tiek sveikti apaļa skaitļa apmeklētāji.

11. septembrī par 34 000. centra apmeklētāju kļuva ALITA PAĻUGA no 1.b klases (pirmo reizi centra vēsturē – viena no dvīņu māsiņām).

Liels paldies bērniem par aktīvo centra apmeklētību un darbību!