Tikšanās ar Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centru „Baltais ērglis”

21. septembrī centrs „Pepija” ciemos sagaidīja Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centra „Baltais ērglis” vadītāju Ilutu, radošās darbnīcas vadītāju Elīnu un sociālo darbinieci Lindu. Šī tikšanās tika organizēta kā pieredzes – apmaiņas brauciens.

Bērnu un jauniešu centra ”Baltais ērglis” vadītāji strādā 1 gadu ar mērķi, pilnveidot saturīga brīvā laika pavadīšanas iespējas bērniem un jauniešiem, radot optimālus apstākļus bērnu un jauniešu intelektuālajai attīstībai , pašizglītībai, radošām darbam, atpūtai, kā arī sekmēt sociālā riska grupu jauniešu iekļaušanu vienaudžu vidū. Sarunas laikā mēs izrunājām darbības veidus, metodes un paņēmienus ar kuriem mēs strādājām ikdienā, tā kā mūsu darbības specifika ir kopīga.

Ciemiņi apskatīja bērnu centru „Pepija”, kā arī, iepazina JIC „Ideja” darbību.

Nākošais brauciens uz Baldoni būs mūsu centra apmeklētājiem – brauksim iepazīt mēs, kā darbojas skolnieki Baldonē!

Lai turpmāk ikdienā Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centram „Baltais ērglis”  noderētu arī mūsu pieredze, jaunās atziņas, praktiskie padomi, un atmiņā paliek spilgtie iespaidi!

Vēlot radošu un enerģisku ikdienu!