36 000. centra apmeklētājs

Iestājoties adventes laikam,  2. decembrī centrs „Pepija” sveica 36 000. centra apmeklētāju –Arti Miltiņu no 4.b klases.

Paldies apmeklētājiem par aktīvo darbību un centra apmeklēšanu!