37 000. centra apmeklētajs

Sākoties 2016. gadam, turpinām pēc tradīcijas sumināt „Apaļos apmeklētājus”!

27. jaunvārī par 37 000.centra „Pepija” apmeklētāju tika atzīta Linda Kudrjavceva no 7.a klases! Viņai palaimējās jau otro reizi – gadu atpakaļ viņa saņēma titulu 30 000. centra apmeklētāja. Veiksme ir viņas rokās!

Paldies apmeklētājiem par aktīvo darbošanos “Pepijā”!