Bērnu centra Pepija 6. SPILGTĀ jubileja

1.aprīlī mēs kopā sagaidījām “Pepijas” SPILGTO 6 gadu jubileju! Centrs ir vieta savstarpējo attiecību pilnveidošanai, sadarbības procesā jūtama arī apmeklētāju mērķtiecība piedalīties centra dzīvē. Bērnu centrs ir tā vieta ar mājīgo atmosfēru, kurā bērns jūtas droši. Te viņi nejūtas izolēti un vientuļi. Kopā ar pārējiem bērniem no dažādām klasēm var aktīvi un radoši darboties un jauki pavadīt laiku ikdienā, kā arī mūsu svētkos.

Kāpēc SPILGTĀ jubileja? Par aizejošā gada spilgtākajiem un iespaidīgākajiem notikumiem apmeklētāji uzskatīja: sadraudzības dienas ar Baldones bērnu un jauniešu pēcpusdienas centru „Baltais ērglis”, vasaras nometni, ekskursijas, atmiņā palika 5 gadu jubileja, sacensības, konkursi un t.t. Gads pagāja spilgtās atmiņās no centra darbības, ar saviem piedzīvojumiem un iespaidiem. Centrā laiks ir bijis notikumiem bagāts un kopīgi paveikts ir daudz. Izvērtējot aizvadīto gadu kopā ar bērniem, var secināt, ka bērni ir ieguvēji, jo daudz ir iemācījušies, atraduši jaunus draugus, parādījuši savas iemaņas un zināšanas, kā arī atzinuši, ka centra telpās viņi jūtas kā mājās.

Un ar svētku sajūtu mēs, visi kopā, nosvinējām kārtējo centra dzimšanas dienu – spēlējot, radoši strādājot, dejojot un dāvājot viens otram izdomāto virtuālo dāvanu un mācījāmies to pieņemt. Beigās pacienājamies ar sagādātājiem saldumiem un turpinājām jauki pavadīt laiku ārpus centra darba laika.

Uz centra dzimšanas dienu apmeklētāji saņēma jaunus datorkrēslus!

Liels paldies Samantai Jansonei–Brieškalnei no 5.a klases par jauko izpildīto saksafona skaņdarbu jubilejas sākumā! Paldies Keitai Aizporietei par sagādāto cienastu! Un visiem paldies apmeklētājiem par ziediem, labiem vārdiem un jaukām svētku emocijām.

Liels paldies Pļaviņu novada domei par kārtējo atbalstu un sapratni!

Turpināsim strādāt kopā ar bērniem, lai spilgtie notikumi turpinātu mūs priecēt, jo centra moto ir „Darbs bērnu priekam!”