39 000 centra apmeklētājs

2016. gada 2.maijā bērnu centrā „Pepija” tika sveikts 39 000 apmeklētājs. Šajā reizē tas bija Jānis Lapiņš no 3.b klases. Paldies bērniem par darbošanos kopā, ieinteresētību un jaukajām emocijām.