Vasaras nometne PEPIJAS GARZEĶES piedzīvojumi „pasaku maratonā” 2016 – KĀ PASAKĀ!

Reiz sen senos laikos kādā pasaku karaļvalstī tika izsludināta ziņa:

„Uzmanību, uzmanību! Meklējam pasaku maratona varoni, lai atrastu pazudušo leģendu. Varonis, kurš ir gatavs cīnīties ar visdažādākajiem laika apstākļiem, izciest pasaku valstības burvestības un šausmas, iepazīties ar citu pasaku varoņiem un izturēt visu maratonu līdz galam, piesakieties. Pieteikties pašiem drosmīgākajiem un izturīgākajiem līdz 27. maijam.”

4. jūlijā Karaļvalstī ieradās pasaku maratona 26 varoņi, kur viņus sagaidīja trīs mazas nebēdnīgas pelītes Taņa, Eva un Līga. Karaļvalstī ieradās trīs visiem zināmu pasaku Sarkangalvīte varoņi, Brēmenes muzikanti varoņi un Pelnrušķīte varoņi. Kad visi bija viens otru mazliet iepazinuši un uzzinājuši visus noteikumus, lai kļūtu par varoni, visi devās savā pirmās dienas uzdevumu misijā.

Ierodoties pasaku karaļvalsts skaistā meža ielokā Madonas novada Bērzaunes pagasta „Šubrakkrastos”, viņus sagaidīja saimnieki Anita un Raimonds. „Šubrakkrasti” ir ievērojami ar plašiem laukiem, augstiem kalniem, kupliem mežiem un skaistu ainavu.

Tad visi pasaku varoņi tika ieburti pasakā „Trīs sivēntiņi” un sāka būvēt savas mājas. Viens otram palīdzot, cēlās viena mājiņa pēc otras. Citam mājiņa bija lielāka, citam mazāk tāpat kā pasakā – vienam no salmiem, otram no žagariem, bet pati lielā māja bija no izturīga materiāla – ķieģeļiem un dēļiem.

Visi varoņi turpināja ikdienas darbus, kad pēkšņi sākās liels vējš un lietus. Vējš pūta, pūta, bet mājiņas nenopūta, par ko visi bija lepni.

Pienāca vakars! Lietus un vējš nemaz negribēja atkāpties. Tomēr neskatoties uz briesmīgajiem un draudīgajiem laika apstākļiem pasaku varoņi devās piedzīvojumos. Sākumā uz noslēpumaino pasaku kambari, kur bija jāatbrīvojas no sliktajiem darbiem un īpašībām, atdodot tos ugunij Zimbago, kur tika atrasta arī norāde, ka jādodas uz „Mazo noslēpumaino apburtā meža loku”. Tur jāizpilda visi dotie pārbaudījumi un pats svarīgākais – jāatrod TAS KO VISVAIRĀK MEKLĒ – leģenda. Pirmās dienas misija izpildīta!

Pienāca jauna diena – otrā diena. Varoņi saņem norādi, ka jādodas „Sarkangalvītes un ļaunā vilka ceļojumā” un jāiegūst šifrs. Tiklīdz tika uzsākts ceļojums, kur gadījās kur ne lielais ļaunais vilks arī klāt – lietus un pērkona izskatā. Taču varoņi nenobijās! Viņi ieguva šifru – ESIET PACIETĪGI UN VĒRĪGI! Šis šifrs neļāva atslābt – visiem bija jābūt modriem. Lai nezaudētu šīs īpašības – visi kopā vārīja maģisko vistas burvju zupu, kas dotu papildus spēku, pacietību un drosmi.

Ir vakars! Visiem varoņiem ir drosme, lai dotos piedzīvojumos – sākumā uz noslēpumaino pasaku kambari, lai ar burvju lādes palīdzību pieburtu sev labos darbus un īpašības, bet pēc tam, lai iepazītu pasakainos mežus. Varoņi devās ceļā. Pie apburtā meža parādās norāde „Lielā maģiskā pasaku meža trase „Mošķmežaine”” un virziena norādes bultiņa. Varoņi seko norādei. Mošķmežainē viņiem bija jāsastopas ar dažādām pasaku burvestībām un šausmām –jānoiet karaliskā zalkša gājiens, jāsatiek īsta purva ragana Maģene, kura neļāva doties tālāk, kamēr nebija zīlējusi katram varonim, piesaucot buramvārdus un īpaši maģiskus rituālus. Tad kopā ar Maģeni katram bija jāiziet pasakainā spiedzienu skola Spiedzīīīmbums. Tika izsaukts ugunīgais Zimbago, izstaigāts aklais briesmu mežs, izlīsts caur sāpīgo Gingarellas tīklu, pārbristas zaļās purva dūņas un izložņātas ložņājošā pūķa Miskomozo alas un iegūta trīslapu āboliņa maģija, kur ar zobena palīdzību katrs varonis tika pasludināts par Mošķmežaines varoni. Un tika atrasts arī leģendas nākamais gabaliņš. Misija izpildīta!

Ir atkal jauna diena – trešā diena! Šī diena ir sākusies skaista un saulaina. Diena ir tieši tāda, lai dotos jaunos piedzīvojumos. Pasaku varoņi ir modri, smaidīgi un apņēmības pilni. Šajā dienā visiem ir jāpārvar lielais un stāvais stikla kalns no pasakas „Zelta zirgs”. Kalns tiešām bija slidens, taču lēnām kopīgā spēkā ieburti visi to pieveica. Kalna virsotnē pavērās pasakaina ainava kur varēja redzēt aiz tāliem meža biezokņiem nelielus ciemus. Visi pasaku varoņi tika ieskauti ainavas burvībā un apreibināti ar mežrotaļu spēli. Tad pēkšņi parādījās balts maģisks spēks, kurš visus aizvizināja uz pasaku karaļvalsts skaļāko nostūri bērnu centru „Pepija”. Tieši tur turpinājās pārējie varoņu piedzīvojumi.

Pienāca jau ceturtā diena. Šajā dienā visi pasaku varoņi tika pārbaudīti dažādos veidos un varoņdarbos. Visi tika ieburti jautro stafešu trakajā virpulī, aizpūsti pa plašo okeānu uz pirātu zemi, kur katram vajadzēja iejusties pirāta lomā un cīnīties, tika pārbaudītas arī kulinārijas prasmes pankūku cepšanas stafetē un, protams, visiem jāizdzīvo draugu stafete. Lai atrastu leģendas gabaliņu visiem pasaku varoņiem bija jāizveido lidojošais pūķis Miskomozo, kura lidotprasmes tika pārbaudītas pasaku valstībā Mežezerā. Lidinot pūķus meža nostūra ielokā, mazie pasaku varoņi izdzirdēja melodisku skaņu. Pietuvojoties vietai no kurienes skanēja mūzika, mazie varoņi ieraudzīja „Dance Beat” nometni. Viņiem tika dota iespēja visiem kopā ar dalībniekiem un profesionāliem pedagogiem no Lietuvas un Norvēģijas mācīties un dejot kopā ar viņiem.

Laiks ritēja ļoti ātri, un leģendai tika atrasti jau četri leģendas gabaliņi. Taču vēl bija priekšā vairāki pārbaudījumi.

Viens no lielākajiem pārbaudījumiem bija piektajā dienā, kad pasaku varoņiem vajadzēja Jelgavas novada Mini Zoo atpazīt dzīvniekus no kurām pasakām viņi bija un izstaigāt Tērvetes dabas parku sastopot princesi un labo raganiņu. Skaistā princese dāvināja sarkanus dimantus un zelta matus, kuri varot būt kā talismani un aizsargi. Savukārt labā raganiņa visus pasaku varoņus mācīja burvju vārdus (paldies, lūdzu, labdien, uzredzēšanos u.t.t). Kā raganiņa pastāstīja, ka visiem esot pa kādai blēņai, tāpēc drošs paliek drošs viņa ar savu burvju slotu no visiem izdzina visas blēņas. Tad visi varoņi balti un pūkaini devās ceļā, lai meklētu leģendu un tālākos piedzīvojumus. Tālu viņiem nebija jādodas – tikai līdz sestajai dienai. Ienākuši sestajā dienā tur viņus, sagaidīja labo domu podiņa darbnīca. Katram bija jāizveido podiņš kur salikt labās domas un kad vajag no turienes tās arī paņemt.

Pienāca septītā diena – un te nu viņi visi ir. Visi 26 pasaku varoņi, kuri piedalījās nometnē PEPIJAS GARZEĶES piedzīvojumi „pasaku maratonā” 2016. – 10.jūlijā ierādās uz noslēguma PASAKAS BALLI!

Lai nometne varētu notikt liels, liels paldies jāsaka daudziem atbalstītājiem, bez kuru palīdzību, tik plašu nometnes programmu, būtu grūti realizēt.Vislielākais paldies jāsaka Pļaviņu novada domei par atbalstu nometnes norisei bērniem.

Paldies, „Šubrakkrasti” saimniekiem Anitai un Raimondam par viesmīlību, atbalstu skaisto un sakopto ainavu tā, ka gribas atgriezties vēl un vēl.

Paldies SIA „Labo Logu aģentūra”, SIA „Čamata”, SIA „Helmis – Auto” un ārsta praksei Inesei Lejniecei par finansiālu atbalstu programmas realizēšanā.

Paldies, SIA „Upotek„ – Inesei Zvejselniecei par audumiem radošajām un sportiskajām aktivitātēm un SIA” Likra” par atbalstu ar dažādiem materiāliem radošo darbnīcu norisei.

Paldies, SIA „Savija” par garšīgo maltīti.

Paldies, JIC „Ideja” un Inārai Upeniecei par mūzikas aparatūras izmantošanu.

Paldies, Pļaviņu novada bibliotēkai par printēšanas iespējām.

Paldies, PII „Jumītis” par mūzikas instrumentiem.

Paldies, koku griezējam Aivim Kosmačevskim.

Paldies, Daigai Andersonei un Olitai Ružai par tērpiem pasaku varoņu atveidošanai.

Paldies, Deju kolektīva Irši un Liepavots vadītājai Intai Balodei par tērpiem.

Paldies, Silgai Stučkai un Jolantai Bardovskai par atbalstu nometnes programmas

Paldies, Maksimam Maģičam un Artūram Eglem par palīdzību nometnes laikā.

Paldies, bērnu ģimenēm Jēces ģimenei, Ritai Polei, Santas Rudzišas un Keitas Brūniņas ģimenēm, kā arī pārējiem vecākiem par palīdzību!

TIKSIMIES NĀKOŠGAD!

Nometnes vadītājas!