Pepija pasākumā „HEIJĀ VASARIŅA” kopā ar Bāreņu nama „Līkumi” bērniem

Sadraudzības dienas mūsu novada bērniem turpinās!

29. augustā bērni no Salas novada bāreņu nama „Līkumi” kopā ar audzinātājām un vadību apciemoja bērnu centru  „Pepija”  un kopā ar centra apmeklētājiem piedalījās vasaras noslēguma pasākumā „HEIJĀ VASARIŅA”. Bāreņu nama ciemiņi apskatīja centra aktivitāšu piedāvājumus, spēlēja spēles kopā ar mūsu novada bērniem, piedalījās jautrajā stafetē, spēlēs un jautri izbaudīja gandrīz pēdējo brīvlaika dienu. Dienu noslēdzām ar kliņģeru baudīšanu un labiem vārdiem!

Mēs ļoti cieši sadraudzējamies ar bērniem no “Līkumiem” un turpināsim sadarbību. Mēs priecājamies par katru jauno draugu! Paldies par kopīguma sajūtu un patīkamo atmosfēru dienas laikā! Gaidīsim ciemos atkal!