Centra „Pepija” apmeklētāji iededz sveces varoņu piemiņai.

Jau otro gadu 11. novembrī centra apmeklētāji kopā ar vecākiem piedalījās pasākumā “Iedegsim sveces varoņu piemiņai!”. Latvijā ir tradīcija iedegt svecītes Lāčplēša dienā, tā godinot kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Arī mēs centra apmeklētāji kopā ar vecākiem  iededzinājām svecītes, kuras tika izkārtotas gar Daugavu uz Pļaviņu dambja. Bet jau vēlāk ar aizdegtām lāpām visi devāmies lāpu gājienā līdz Bārukalna kapsētai, lai piedalītos kritušo brīvības cīnītāju piemiņas pasākumā. Piedaloties, šādā pasākumā mēs visi esam vienoti un dod kopības sajūtu. Paldies apmeklētājiem un viņu vecākiem, par atnestajām svecēm un par piedalīšanos lāpu gājienā.