Ikgadējais rudens čekpoints „Pepijā”

Katru gadu centrā „Pepija” notiek čekpoints, kurš ir centra apmeklētāju viens no iemīļotākajām aktivitātēm. Ik gadu bērni ar nepacietību gaida čekpointa norisi. Parasti čekpoints centrā ir noticis dienas laikā, kamēr ārā ir gaišs, taču šoreiz 24. novembrī mēs sagaidījām laiku kad ārā mazliet jau satumst un tikai tad sākām aktīvo, jautro un aizraujošo čekpointa spēli.
Pasākumā piedalījās četras komandas „Jautrie pupsiki” – Artjoms Zagorskis 4.b, Rihards Ozoliņš 3.b, Eduards Ozoliņš 1.a, Endijs Lasmanis 3.b, komanda „New Jork Knick” – Ričards Pogodins 6.a, Nikita Skrimblis 6.a, Nikolajs Zablinckis 6.a, Kārlis Liepiņš 6.a, komanda „Mazie baby borni” – Eva Meļihova 8.b, Evita Meļihova 8.b, Evija Miltiņa 8.b, Viktorija Smerjotkina 8.b, komanda „Dusmīgie bebri” – Keita Aizporiete 6.b, Kristers Aizporietis 2.b, Viktorija Suhova 4.b.
Čekpointa uzdevumi bija dažādi gan sportiski, gan jautri, gan domājoši. Viens no uzdevumiem bija sacerēt četrindas dzejolīti par Pepiju. Komandas minūtes laikā sacerēja skaistus dzejolīšus:
Mīļā, skaistā Pepija
Vienmēr jautri tevī iet
Bez tevis iztikt nevaram
Tu esi mūsu mīļā Pepija.
(komanda „Mazie Baby born ”)

Heijā, heijā Pepija
Jautra tu nu gan
Interesanta un spēcīga
Mūsu jautrā Pepija.
(komanda „Dusmīgie bebri”)

Pepijā tik jautri, jautri!
Katru dienu gribas nākt
Šeit ir spēles un konkursi
Cik laba tā Pepija!
(komanda „New Jork Knick”)

Pepija, Pepija tur ir jautri
Tur var spēlēties un rotaļāties!
(komandas „Jautrie pupsiki”)

Tad bērni izmantojot mobilajos telefonos lukturīšus, meklēja komandai nosaukto vārdu „Pepijas” pagalmā. Bērnus aizrāva gan viņiem uzdotie uzdevumi, gan tumsa. Komandas bija saliedētas tā, ka cita komanda palīdzēja citai. Par to ir liels prieks!
Pēc labi padarīta darba tika iegūtas godalgotas vietas:
1. vieta komanda „New Jork Knick”
2. vieta komanda „Mazie Baby born ”
3. vieta komanda „Dusmīgie bebri”
4. vieta komandas „Jautrie pupsiki”

Apsveicam! Liels paldies visām komandām par piedalīšanos, kā arī liels paldies jāsaka visiem līdzjutējiem!
„Mēs esam par aktīvu dzīvesveidu Pļaviņu novadā!”