Radošā darbošanās „Pepijā” gaidot pirmo adventi

Advente ir Ziemassvētku gaidīšanas laiks, kas sākas no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem. Advente ir kristiešu liturģiskā gada sākums. Advente tiek saistīta ar gavēni, mieru, klusumu un pārdomām. Šajā laikā parasti no egļu zariem pītajā adventes vainagā tiek dedzinātas četras sveces, pa vienai katras gaidīšanas nedēļas svētdienā.
Ik gadu centrs „Pepija” pirms adventes sākšanās organizē radošo darbnīcu „Adventes vainagu gatavošana”. Arī šogad 25. novembrī notika radošā darbnīca, kur ar jaunām idejām tika veidoti vainagi. Katrs bērns, kurš gribēja gatavot savu adventes vainagu, ar vadītāju palīdzību varēja izpausties, liekot tajā savas radošās idejas. Vainagi tika gatavoti no dažādiem materiāliem – papīra, pērlītēm, lentītēm un dabas materiāliem.
Darbā tika izmantoti arī kastaņi par ko ir jāpasaka lielu, lielu, lielu paldies bērniem un vecākiem, kuri agrā rudenī salasīja kastaņus un atnesa uz centru. Paldies!
Liels prieks bija arī par meitenēm, kuras uz radošo darbnīcu atnāca jau ar saviem vainadziņu pamatiem. Tas ļoti atviegloja gan vadītāju, gan pašu bērnu darbu, jo katra pamatiņa izveidošana aizņem lielu laiku. Patīkams prieks par bērnu sagatavošanos darbam jau iepriekš. Malači!
Radošajās darbnīcās piedalījās gan puiši, gan meitenes no 1. – 8. klasei. Kopā tika izgatavoti apmēram divdesmit adventes vainagi. Katrs vainags bija savādāks un viens par otru skaistāks.
Kopā mums bija jautra, draudzīga, radoša un vienkārši patīkami pavadīta diena. Bērni uz mājām aiznesa savus vainadziņus, kuri bija ne tikai skaisti, bet arī tajos ieliktas labas un gaišas domas un emocijas.
Novēlam, lai katrā ģimenē būtu gaišums, miers, labestība, draudzība, veselība un mīlestība!
Svētīgu adventes laiku!