Ķinētiskās smiltis – modelējošā masa bērnu centra „Pepija”

Centra „Pepija” apmeklētājiem tagad ir iespēja brīvajā laikā darboties ar smilšu un polimērā saistošā komponenta maisījumu, kas domāts modelēšanai. Tas ir vienmēr derīgs spēlēm, jo nekad neizžūst. Ļauj veidot dažādas formas un figūras. Tas veicina smalkās motorikas attīstību, nostiprina bērna roku locītavu un pirkstu darbību, attīsta bērna fantāziju un radošās iemaņas.