Šokolādes pēcpusdiena sadarbībā ar Pļaviņu novada ģimnāzijas ECO padomi

8.decepmbrī centrā ”Pepija” tika svinēta ziema. Ziemai piestāv karsts kakao un šokolāde. Tādēļ ļāvāmies karstai kakao smaržai un praktiskam darbam virtuvē – cepot šokolādes cepumus.
Nogaršojot pašu ceptos cepumus iepazinām šokolādes vēsturi, kura ir aptuveni tūkstoš gadus sena, uzzinājām, ka acteku valdnieks Montesuma kakao dzērienu dzēra no zelta kausiem, ka ceļotājs Ernans Kortes kakao pupiņas ieveda Eiropā, pabijām spāņu galmā 16. gadsimtā un iepazinām daudz un dažādus zinātniekus un ražotājus, kuriem pateicoties, mēs šodien ēdam šokolādi.
Izmantojot šo pārtikas produktu bērni un jaunieši izspēlējot spēles un piedaloties radošās aktivitātēs tika iepazīstināti ar godīgas tirdzniecības principiem, iedziļinoties šokolādes ražošanas procesā un problēmām, kas saistītas ar cilvēktiesību ievērošanu, kas bieži sastopamas kakao pupiņu plantācijās.
Pļaviņu novada ģimnāzijas Ekopadome saka PALDIES centra “Pepija” vadītājai Tatjanai Zagorskai par iespēju tik radošā veidā runāt par projekta “Ēdam atbildīgi” svarīgo.

Pļaviņu novada ģimnāzijas ECO padomes koordinatorē Sanita Fjodorova