Ziemassvētku pasākums Pepijā „Spožas, spožas zvaigznītes”

Ziemassvētku vakars kad satumst aiz loga,
Zaigot sāk zvaigznes kā dimanta pogas,
Spīd zelta mēness, mirdz sudraba sniegs,
Ir bagāts ikviens, ja vien sirdī mīt prieks.
Ziemassvētki ir ģimenes svētki, kurus parasti sagaida kopā ar tuviem un mīļiem cilvēkiem. Tas ir patīkams brīdis visiem tiem, kuri saprot, ka blakus ir cilvēki, kurus ikdienā varbūt pat nenovērtē. Tā ir lieliska sajūta būt kopā, darīt patīkamas lietas un priecāties!
Arī centrā „Pepija” visi kas atnāk ir kā viena liela ģimene. Tāpēc pirms Ziemassvētkiem 23.decembrī, bijām kopā, lai darītu patīkamas lietas un priecātos. Pie bērniem bija ieradies pats ziemeļbriedis Rūdolfs un Salaveča palīgs Rūķītis.
Sākumā mēs cepām piparkūkas un gatavojām piparkūku glazūru un, kad tie bija gatavi, tad piparkūkas tika rotātas ar pagatavoto glazūru un krāsainajiem cukura un šokolādes gabaliņiem. Lielu, lielu paldies jāsaka Annijai Vīksnai no 5.a klases, kura visiem mācīja kā gatavot glazūru un koordinēja visu cepšanas procesu. Tāpat liels paldies jāsaka arī Annijas mammai Sandai Vīksnai par atbalstu, lai piparkūku cepšana izdotos vēl labāka, radošāka un krāsaināka. Protams, mēs nevarētu izcept piparkūkas, ja mums nebūtu tik labu draugu kā JIC „Ideja”, kuri ar prieku ļauj izmantot virtuvi un cepešplīti. Paldies, JIC „Ideja”! Paldies visiem!
Pēc radošā darba, Rūdolfs un Rūķis visus bērnu ievilka jautrā, krāsainā zvaigžņu virpulī, lai izspēlētu visdažādākās ar ziemu, Ziemassvētkiem un jaunā 2017. krāsainā gaiļa gada rotaļas un spēles. Tāpat tika dziedātas Ziemassvētku dziesmas, vēlēti labi vārdi un baudītas pašu ceptās piparkūkas.
Visi bērni ir kā spožas, spožas zvaigznītes ar spožiem un asiem stariņiem, bet kopā mēs esam kā viens vesels!
Priecīgus un svētīgus Ziemassvētkus!