Centrā „Pepija” 43 000 apmeklētājs

27. decembrī, ievērojot centra „Pepija” tradīciju, tika sveikts centra 43 000 apmeklētājs. Un tas, šajā reizē, bija pirmskolas izglītības iestādes „Jumītis” audzēknis Marks Dutkevičs – 6 gadi.
„Pepija” priecājas par bērnu lielo aktivitāti, ieinteresētību, tas liek centram nepārtraukti pilnveidoties, attīstīties, būt radošiem, lai bērnu interese par „Pepiju” tikai pieaug.