Mūsdienu deju grupai „CRISTAL” kārtēja pakāpe!

Lai sekmētu bērnu un jauniešu mūsdienu deju kolektīvu radoši aktīvo darbību, veicinātu kolektīvu izaugsmes iespējas un attīstību, papildinātu mūsdienu deju grupas „CRISTAL” pieredzi, 24. martā dejotāji piedalījās Latgales novada Mūsdienu deju kolektīvu 2. kārtas radošajā konkursā. Mūsdienu deju radošais konkurss pēc nolikuma notiek divās kārtās: 1. kārta – mūsdienu deju radošais konkurss novados/pilsētās (kur „CRISTAL” startēja Preiļos ar izcilām pakāpēm un 2. kārta vēsturiskajos novados – mēs startējām Latgalē Līvānos.

Konkursu organizēja Līvānu Bērnu un jauniešu centrs sadarbībā ar valsts izglītības satura centru. Kopumā šajā skatē piedalījās 61 deju grupa, kurus vērtēja profesionālā žūrija. Mūsu deju grupa „CRISTAL” piedalījās ar Show dance žanru un ieguva 3. pakāpi!!! Vērtēšanas kritēriji notika pēc 25 punktu skalas, kurā tika vērtēta dejas kompozīcija, dejas tehniskais izpildījums un imidžs.

Man, kā deju grupas vadītājai, bija liels gandarījums redzēt mūsu dejotājus ar viņu dejas sajūtu, stila izjūtu un dejas precizitāti. Starp visām deju grupām, kas startēja Latgales novada Mūsdienu deju kolektīvu radošajā konkursā, mūsu dejotājos varēja saskatīt lielu izaugsmi, pārliecību un gribasspēku, kas mani kā vadītāju ļoti iepriecina un motivē strādāt tālāk. Man ļoti patika! MALAČI! Tā tikai turpināt! Veiksme atkal mūsu rokās! Apbalvojumi, stikla kauss, medaļas, diplomi un pateicības papildinās mūsu kolekciju! Liels paldies mūsu dejotājiem un viņu vecākiem! Kārtējā godalgotā pakāpe Pļaviņu novadā! Mēs esam lepni, ka Pļaviņu vārds atkal izskan Latvijas mērogā!

 

Mūsdienu deju grupas vadītāja Tatjana Zagorska