Centra „Pepija” dzimšanas dienas pasākums „Laimīgais 7-nieks”

Brīvā laika pavadīšanas centrs „Pepija” sagaidīja savu LAIMĪGO 7. dzimšanas dienu!

Visi kopā jautri izklaidējāmies kopā ar jautro klaunu HAPPY, kas gan jokoja, gan darīja blēņas un parādīja jocīgus un smieklīgus trikus. Kopīgi tika izspēlētas daudzas spēles, kuras bija saistītas ar 7. Bērni labprāt un ar prieku piedalījās visās aktivitātēs. Tāpēc laiks pasākumā paskrēja nemanot.

Uz Pepijas dzimšanas dienu bija atnākuši ciemos arī vecāki ar bērniem, kuri vēl tikai apmeklē bērnudārziņu un centrā bija pirmo reizi. Arī viņi labprāt iesaistījās visās aktivitātēs un jautri pavadīja laiku jās kopā ar pārējiem. Paldies par apciemojumu!

  Pēc visām komandu spēlēm un individuālajām spēlēm tika apbalvoti 5 labākie šajā pasākumā. Tika apbalvotas arī 2 aktīvākās centra apmeklētājas, kuras ar lielu degsmi un brīvu gribu darbojās centrā īpaši gatavojoties Pepijas dzimšanas dienai un tās ir – Alise Ruža no 6. klases un Viktorija Smerjotkina no 8. klases.  Dāvanā visi 7 apmeklētāji saņēma centra praktisko vizītkarti – mūsu centram speciāli izveidoto piezīmju kladi/bukletu! Apsveicam!

Neviena dzimšanas diena taču nav iedomājama bez našķa, tāpēc arī Pepijai tika sagādāta dzimšanas dienas divi kliņģerī ar 7 un sirsniņu, kuros iededzinājām svecītei ar 7.

 Centrā „7-nieks”– saistās ar septiņām šī gada ievērojamām lietām, par kurām esam lepni!

1.Dažas dienas pirms 7 gadu jubilejas, apsveicām 45 000 centra apmeklētāju. Un mēs lepojamies, ka bērni nāk, darbojas un kopīgi pavada brīvo laiku.

2.Uzākām sadraudzību ar bāreņu namu „Līkumi”. Mēs priecājāmies par katru jauno draugu! Ciemos sagaidījām arī Kokneses novada bērnus.

  1. Brīvdienās piedalījāmies brīvprātīgajā darbā Mailēs.
  2. Turpinām tradīcijas un bērnus iesaistījām izglītojošā un pieredzes apmaiņas ekskursijā pie kaimiņiem uz Madonas novadu.
  3. Pirmo reizi kopā ar centra apmeklētājiem devāmies VELO pārgājienā pa Pļaviņu novadu. Tā bija lieliska iespēja iepazīt mūsu novada vietas un baudīt skaisto dabu.
  4. Piedāvājām jaunas sporta aktivitātes, kā Lecamauklas sacensības, Riņķa griešana, futbols dabā u.c. aktivitātes. Mēs esam par aktīvu dzīvesveidu Pļaviņu novadā!
  5. Turpinām sadarbību ar centra draugiem un 2016 gada vasaras nometnes atbalstītājiem – SIA „Pļaviņu DM”, SIA „Likra”, SIA „Labo Logu aģentūra”, SIA „Čamata”, SIA „Helmis-Auto”, ar Ineses Lejnieces ārsta praksi un SIA „Upotek”.    

            Pasākums izdevās ar daudz pozitīvām emocijām un prieku bērnu acīs, mēs turpināsim strādāt ar atdevi bērniem, jo centra MOTO „Darbs- bērnu priekam!“.

Pateicoties labai komandai, draugiem un galvenokārt – apmeklētājiem centrs var augt un attīstīties! Pepija ir pateicīga par bērnu uzticību un iesaistīšanos centra “Pepija” dzīvē! Kopā mēs varam daudz!

Daudz laimes PEPIJAS 7.DZIMŠANAS DIENĀ! HEIJĀ – HOPSĀ