Tradīciju izzinošais „LIELDIENU ČEKPOINTS”

Lieldienas! Vēl vieni svētki, kurus gaida ikviens bērns, jo viņiem tas asociējas ar olām, šūpolēm, zaķiem, svētkiem, kā arī jestrām un aktīvām izklaidēm bērnu stilā.

Lai iepriecinātu bērnus un sniegtu izzinošu informāciju par šiem pavasarīgajiem svētkiem, centrā “Pepija” jau 13. aprīlī ievingrinājām rokas olu ripināšanā un meklēšanā. Bija ieradies arī Lieldienu zaķis Garausis. Garausis pārbaudīja bērnu zināšanas par Lieldienām – par pareizām atbildēm piešķīra viņiem žetonus, kurus samainīja pret krāsainiem našķiem. Tāpat Garausis bērniem sniedza daudz dažādu gudrību par svētku tradīcijām, lai zinātu, ko darīt Lieldienu svētkos mājās vai ciemojoties pie kāda.

Kad visiem viss bija skaidrs, tad varēja no sirds izskrieties un koncentrēties uz uzdevumu izpildīšanu. Uzdevumi nebija no vieglākajiem un daudziem bērniem tas sagādāja diezgan lielas grūtības, taču ar komandas palīdzību visi uzdotie uzdevumi tika izpildīti ļoti veiksmīgi.

Noslēgumā par labi padarītu darbu notika izloze, kurā 12 bērni no Garauša saņēma savu pirmo Lieldienu olu, kura bērnam pašam mājās būs jānokrāso tā kā viņš pats to vēlēsies.

Mīļie bērni un viņu ģimenes! Novēlam jums visiem priecīgas Lieldienas un lai visās ģimenēs valdītu mīlestība, saticība un miers!