NOSVINĒTI BĒRNU SVĒTKI – DIENA BĒRNU PRIEKAM

Sestdien, 3. jūnijā, par godu Pļaviņu apaļajam jubilejas gadam un Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai Plaviņu novada dome un bērnu centrs „Pepija“ aicināja bērnus un ģimenes uz Bērnu svētkiem.Svētku moto bija „DĀVĀSIM BĒRNIEM PRIEKU!“.

Bērnus sveica leģendārā Pepija un izklaidēja populāru multfilmu varoņi – divas Mikipeles Taņa un Eva, un Toms & Džerijs.

Visas dienas garumā bērniem un vecākiem bija iespēja piedalīties dažādās aktivitātēs un baudīt dažādus priekus. Atraktīvajā priekā bērni varēja baudīt divas piepūšamās atrakcijas dažāda vecuma bērniem, braukāt ar retrovāģīšiem un velokartiem, un  iejusties Sumocikstoņu tēlos, kuru vēlējās izbaudīt gandrīz katrs bērns gan puiši, gan meitenes. Tika piedāvāta arī HIP-HOP meistarklase visiem vecumiem.

Radošajā priekā kopā ar Pļaviņu Mākslas skolas pedagogiem katrs bērns varēja ļauties mākslinieku radošumam sejas apgleznošanā. Bērni bija sajūsmā par šādu iespēju, jo viņi varēja būt pirāti, tauriņi, ziediņi, kaķīši, tīģerīši, zombiji utt. Ikviens bērns varēja piedalīties zīmēšanas konkursā „Manas sapņu Pļaviņas“, kuri noslēgumā izlozes kārtībā saņēma kādu no balvām – cukurvati vai popkornu vai 10 minūšu braucienu ar hoverbordu. Vēl uz svētkiem bija atbraukusi Pepija no Jēkabpils Bērnu atpūtas un attīstības centra PALLA, ar kuru kopā bērni veidoja ziedus un dzīvniekus no baloniem.

Muzikālais prieks priecēja bērnus visas dienas garumā gan tad kad skanēja skaista mūzika un disenīte kopā ar Jēkabpils Didžejiem, gan tad kad kopā ar Pļaviņu Mūzikas skolas pedagogiem varēja skaisti padziedāt un izskandināt visiem bērniem zināmas dziesmiņas uz nošu zvaniņiem. Tas neprofesionāļiem nav viegli, bet kopā ar jaukajām skolotājām viss ir iespējams!

Svētku ievaros norisinājās arī Sporta sacensības bērniem jeb sportiskais prieks kopā ar Pļaviņu novada sporta organizatoru un viņa komandu. Bērni kuri piedalījās vieglatlētikas trīscīņā – skriešanas sprints, bumbiņu tālmešana un tāllēkšana no vietas, guva godalgotas vietas.

Savukārt aizraujošo prieku varēja baudīt kopā ar Pepiju, TOM & DŽERI un MIKI meitenēm. Šie varoņi bērniem dāvināja prieku pavadot jauki laiku kopā ar viņiem un noslēgumā  dāvinot katram bērnam krāsaino balonu.

Bērnu svētkos piedalījās arī Pļaviņu deju grupa „Cristal“ un hip-hop dejotāji no Rīgas deju studiju „DANCE BEAT“, sniedzot skatītājiem priekšnesumus un aicinot arī pašus izmēģināt deju soļus hip-hop meistarklasē kopā ar deju grupu dalībniekiem un pedagogiem no Rīgas.

Diena bija brīnišķīga un izdevusies, bet lai šis pasākums varētu norisināties, nevarēja iztikt bez lielas un atbalstošas komandas. Pepijas atraktīvā komanda, Miki Taņa un Miki Eva, vēlas izteikt lielu pateicību  Pepijas apmeklētājiem, brīvprātīgajiem jauniešiem un vadītājai Inārai Upeniecei no JIC „Ideja“; Mūzikas skolas pedagogiem un direktorei Ditai Ārgulei; Mākslas skolas komandai un direktorei Ivetai Ušackai, Kultūras centra vadītājai Astrīdai, māksliniecei Janai un komandai, Komunālo pakalpojumu valdes loceklei Ludmilai Lencbergai  un viņu darbinieķiem, Aldai Zenfai un viņas komandai, Pļaviņu novada šoferim Jurim Kupčam, Sporta organizatoram Sandrim  Stūrim un tiesniešiem; Pļaviņu novada ģimnāzijai; PII „Jūmītis“ mūzikālajai skolotājai Sarmītei Ambainei, bērniem un viņa vecākiem; 4. klases skolniekam Robertam Mačam un viņa vecākiem; 7. klases skolniecei Anželikai Žukovai un viņas mammai Karīnai; Pļaviņu tirgus pārvaldniecei Elitai Kaņepējai; Inga Orlovai Retrovāģīšu aktīvo izklaidi; mūsdienu deju grupai „CRISTAL“ dejotājiem;  kā arī mūsu draugiem deju studijai „DANCE BEAT“.

„DĀVINĀSIM PRIEKU visiem“