Ielīgošanas pasākums centrā „Pepija”

Atcel vārtus, Jāņa māte,

Nu nes zāles Jāņa bērni!

Jāņa bērni nokusuši,

Jāņa zāles lasīdami.

Ikgadējie Latviešu tautas svētki Vasaras saulgrieži, kurus visi svin kā Līgo svētkus arī tika ieskandināti centrā „Pepija ”. 22.jūnijā visi centra apmeklētāji vēroja un piedalījās Jāņu siera siešanā, kurš ir neatņemams Līgo svētku mielasts un, protams, arī nogaršoja. Šo svētku svinēšana nav tikai sēdēšana pie galda ar mērķi pieēsties un baudīt maltītes labumus, šajos svētkos tradicionāli tiek dziedātas dziesmas, skaitītas tautasdziesmas, veikti dažādi rituāli, jo tieši līgo nakts ir tā, kurā var piedzīvot dažādus maģiskus mirkļus. Kopā ar bērniem ieskatījāmies nelielās Līgo tradīcijās, kuras var ikviens ieviest savās mājās savos svētkos.

Liels paldies Sofijai un viņas mammai (no Rīgas) par cienastiņu svētku sajūtas uzburšanai. Viņu atnestās zemenes kopā ar sieru garšoja pasakaini.

Lai visiem, visiem Līgo svētki nes prieku un maģisku piepildījumu katra sirsniņā, lai Jāņu ugunskurs kurās līdz rīta gaismai un lai gūtās emocijas pavada visu gadu!