Pepijas 2.grupas vasaras nometnes – NOSLĒPUMAINĀ UPE

Diena bija noslēpumainiem bagāta. Tā sākās ar braucienu uz Oliņkalnu, kur nometnes dalībniekus sagaidīja “Mežmalas laivas” īpašnieks Arvīds Apfelbaums un dalījās ar savu pieredzi. Stāstīja par pieredzes bagāto ceļojumu, kurā bija saticis īstus indiāņus. Kā arī nometnes dalībnieki iepazina dažādus laivu veidus, to pielietojumu un braukšanas stilu. Katrs nometnes dalībnieks baudīja braucienu ar laivu pa Daugavas ūdeņiem un apguva iemaņas airēšanā.

Saule lutināja un nometnes dalībnieki turpināja baudīt šo dienu arī “Mežezerā”, kur tika izspēlētas dažādas sporta aktivitātes un pelde. Pēcpusdiena tapa krāsaina un radoša centrā “Pepija”, ko ieskandināja indiāņu dejas un ritmi.