Vasaras diennakts nometnes “SVEIKS UN VESELS Pļaviņu novadā” 1 diena 7. augusts

Pirmdienas rīts daudzās pļaviņiešu ģimenēs sākās ar rosību, jo 40 bērni gatavojās doties uz atpūtas diennakts slēgto nometni bērniem un jauniešiem “SVEIKS UN VESELS Pļaviņu novadā” Nometne ir viens no projekta “Veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumi Pļaviņu novadā” pasākumiem, līdz ar to tai ir paredzēta noteikta mērķgrupa.

    Uz nometni ieradušies bērni ir nedaudz satraukti, vēl tikai vecāku samīļošana Bērnu centra “Pepija” pagalmā,  un var doties ceļā. Nometnes vadītājas Tatjana Zagorska, Jolanta Bardovska, Silga Stučka iedrošina braucējus. Ir pierasts, ka lielākais nometņu laiks tiek pavadīts tieši šajā centrā, taču šoreiz viss ir citādi. Autobuss nogādā bērnus Pļaviņu novada ģimnāzijas filiālē Odzienā jeb kā novadā saka Odzienas skolā, kur viņus sagaida vadītājas Līga Riekstiņa un Eva Lasmane. 

     Pirmā diena nav viegla, jo nometnes dalībniekiem ir jāiekārtojas istabiņās, jāiepazīstas ar nometnes kārtības noteikumiem, jāņem vērā dienas režīma prasības, jāsadraudzējas ar istabiņas biedriem, jāuzzina un jāatceras gan nometnes vadītāju, gan visu nometnes bērnu vārdi. 

      Nometnes atklāšanā veiksmes un izturības vēlējumus izteica un nometnes karogu pacēla Pļaviņu novada domes priekšsēdētājs Aigars Lukss, ar pašsacerētu dzejoli visus klātesošos sveica Pļaviņu novada Sociālā dienesta vadītāja Valentīna Babre,  viesu vidū bija arī Pļaviņu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Andris Ambainis un Sociālā dienesta darbiniece Aija Balode. Vadītājas Silga un Jolanta aicināja nometnes laikā veidot ieteikumu grāmatu, kopā ar Evu un Līgu uz dalībnieku apņemšanās listes tapa krāsaini dalībnieku plaukstu nospiedumi, bet noslēgumā, sekojot vadītājas Tatjanas paraugdemonstrējumiem, visi klātesošie izpildīja dažādus vingrojumus.

      Pēc gardām pusdienām lēnām sākās nometnes ritms. Tika spēlēts netradicionāls futbols, gatavoti dekoratīvi trauciņi, runāts par veselīgu ēdienkarti, likta koka puzle, mācīti hip hop deju soļi.

Vakars  noslēdzās ar naksniņām un pirmā nakts nometnē bija klāt.