Mūsdienu deju grupas „CRYSTAL” 4 gadu jubileja!

Ir pagājuši jau 4 gadi, kopš ir izveidota mūsdienu deju grupa „CRYSTAL”.

No 2014. gada 21. maija dejotāji apgūst ko jaunu un interesantu, savos priekšnesumos, iekļaujot visdažādākos deju stilus:  hip-hop,  House,  Vogue, Street show un laikmetīgo deju.

Deju grupas nosaukums „CRYSTAL” radies, pateicoties bērniem, kas lieliski atspoguļojas grupas būtībā. Dejotāji ir kā kristāli – daudzšķautņaini, trausli, mirdzoši un spoži, kuri dažreiz jāuzspodrina gan no iekšpuses gan ārpuses, lai nezaudētu  savu mirdzumu.

Šo četru gadu laikā ir izdzīvoti dažādi mirkļi – kopā esam priecājušies un baudījuši laimes mirkļus, esam piedzīvojuši arī zaudējumus, taču to uztverot kā mācību, lai ieguldītu vēl lielāku darbu un koncentrētos uz mērķa sasniegšanu.

Visi šie kopā pavadītie brīži ir stiprinājuši un vienojuši komandu – esam gājuši uz priekšu balstot viens otru.

Šo gadu laikā ir mainījies gan dalībnieku skaits, gan grupas sastāvs, taču mērķis visiem ir viens – sekmēt mūsdienu deju grupas radošo un aktīvo darbību, veicināt izaugsmes iespējas un attīstību, papildināt grupas pieredzi.

Dejotāji, tik ļoti mīl deju, ka iekļauj to arī savā dzīvesveidā tiešā vai netiešā veidā, kā, piemēram, skolas pasākumā „Talants ar skolotāju” vairāki dejotāji deju iekļāva pasākumā, Pļaviņu Mākslas skolas audzēknes diplomdarbs tika radīts saistībā ar deju – glezna „Kaisle dejot” ir veidota darbs materiālā tehnikā, kurā ir attēloti divi dejotāji un pulkstenis, kas norāda uz talantu un gribasspēku dejot.

Deju grupas dalībnieki aktīvi piedalījušies visdažādākajās meistarklasēs apgūstot daudzveidīgus deju stilus, ceļot savu profesionalitāti un meistarību. Visas zināšanas un meistarība tiek likta kopā un veidota deju horeogrāfija, kurai jābūt individuālai un neatkārtojamai. Veidojot horeogrāfiju ir jāieklausās sevī, mūzikā un ritmā – tad rodas deja! Kopā ir radītas daudzas dejas ar pašu veidoto horeogrāfiju.

Lai veicinātu izaugsmes iespējas un attīstību, kā arī kolektīva prasmju pilnveidošanu, katru gadu deju grupa startēja dažādos festivālos, konkursos un sacensībās, kā arī ar savu repertuāru ir tikti uzaicināti piedalīties visdažādākajos novada pasākumos un blakus novadu pasākumos. Ieguldītais darbs attaisnojas, jo visos šajos gados ir gūtas vairākas godalgotās vietas un pakāpes, kas norāda, ka ar lielu darbu, mīlestību pret to ko dari un neatlaidību ir sasniedzamas augstākās virsotnes.

Šajā sezonā (no septembra līdz maijam) grupa startēja sacensībās un festivālos:

*Starptautiskajās deju sacensībās Kurzemē „Tukuma kauss”;

*Mūsdienu deju radošajā konkursā Jēkabpils novadā – Augstākā pakāpe;

*Mūsdienu deju radošajā konkursā Daugavpilī;

*Akrobātikas sacensībās „Miss un Mister Aerobika 2018” Rīgā – 3.vieta;

*Starptautiskajā deju dienā festivālā „Golden Dancer” Maskavas namā, Rīgā;

*Ar lielu gandarījumu piedalījāmies Pļaviņu novada ģimnāzijas un Pļaviņu novada pasākumos.

*Ar savu repertuāru esam piedalījušies kaimiņu novadu pasākumos – Jēkabpils vakara vidusskolā u.t.t.

Mūsdienu deju grupas “CRYSTAL” dejotājiem deja ir ne tikai fiziskā nodarbošanās, bet arī dzīvesveids, ar ko viņi lepojas!

Lai Pļaviņu novada bērni varētu attīstīties un dejot, ir nepieciešams finansiālais atbalsts – šo iespēju bērniem dod Pļaviņu novada domes atbalsts un bērnu vecāki. Tāpēc visas deju grupas vārdā sakām LIELU paldies Pļaviņu novada domei par finansiālo atbalstu visu šo četru gadu laikā, un bērni ar dejas palīdzību Pļaviņu vārdam liek skanēt ārpus novada.
            Deju grupas vadītājas vārdā vēlos teikt LIELU paldies dejotāju vecākiem par finansiālo atbalstu, lai tieši jūsu bērni varētu augt un celt savu pašapziņu piedaloties dažādos konkursos un festivālos! Tā ir patiešām liela pieredze bērniem!
 

Smaids, prieks, mūzika un deja-
iedvesma un enerģijas lādiņš visai nedēļai!