Pepija vadīja ikgadējās sociālo aprūpes centru sporta spēles, kuri norisinājās Pļaviņās

  1. jūnijā Pļaviņās, Daugavas ielā 50, norisinājās ikgadējās sociālo aprūpes centru sporta spēles. Šogad tajās piedalījās sociālās aprūpes centrs „Ziedugravas” no Skrīveriem, sociālās aprūpes centrs no Iršiem, sociālās aprūpes centrs “Senliepas” no Ķeguma, pansionāts “Madliena”, sociālās aprūpes centrs no Ogres un sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas”. Sporta spēļu dalībnieki piedalījās vairākās stafetēs – smilšu maisiņa mešanā mērķī, zivtiņu makšķerēšanas aktivitātē, šautriņu mešanā mērķī, lidojošo šķīvīšu mešanā un citās. Sacensību noslēgumā tika noskaidrots, ka ceļojošo kausu iegūst un nākamās spēles organizēs sociālās aprūpes centrs no Ogres. 

Sporta spēles Pļaviņās rīkoja sociālās aprūpes centrs “Pļaviņas” un tā vadītāja Ņina Maškova sadarbībā ar sporta organizatoru Sandri Stūri, centru „Pepija”  un Pļaviņu novada brīvprātīgajiem jauniešiem.  

Pasākums tika atklāts ar Pļaviņu novada domes priekšsēdētaja Agara Luksa uzrunu, Pļaviņu himnu un karoga pacelšanu. Ar priekšnesumiem uzstājās Klintaines pagasta sieviešu vokālais ansamblis „Dzirnas” (vad. Sigita Vilkaplātere), deju grupas CRYSTAL un Shiny CRYSTAL (vad. Tatjana Zagorska), kā arī sociālo aprūpes centru komandas. 

Sabiedrisko attiecību speciāliste – Sanita Kitajeva