54 000. centra apmeklētājs

Šodien, 28.septembrī centrā „Pepija” tiek apbalvots kārtējais apaļais apmeklētājs. Šoreiz par apaļo apmeklētāju – 54 000, kļuva 2.a klases skolnieks, kurš centru apmeklē gandrīz ik dienu – Linards Aizporietis.

Apsveicam un priecājamies par katru bērnu!