Zeltainā rudens jautrais čekpoints

Ir skaista, saulaina un brīnišķīga 12.oktobra rudens diena. Tieši šāda diena ir kā radīta, lai bērnu centra “Pepija” apmeklētāji varētu izspēlēt tradicionālo un aizraujošo centra spēli/aktivitāti čekpoints “Vai esi gatavs skolai?”.  Čekpoints ir spēle/aktivitātes, kas līdzinās orientēšanās sportam.

Čekpointā piedalījās bērni no 1.-8.klasei. Kopā tika izveidotas 5 komandas. Mazākajiem bērniem tas bija kā jaunums, taču visiem šī aktivitāte ir vienlīdz aizraujoša un prieka pilna.

Kad visi punkti tika atrasti un visi uzdevumi izpildīti, visi izveidojām sarunu apli un izrunājām savas emocijas par izspēlēto čekpointu. Sarunas palīdzēja veidot jaunā sarunu kartīšu metode “Vairāk nekā vārdi”. Ar to palīdzību bērniem ir vieglāk paust savas emocijas.

Liels paldies studentei Anastasijai Losevai un Elīnai Piļjanovskai, kura darbojas projektā “Proti un Dari”.

Paldies visiem bērniem par aktīvo piedalīšanos un par jautri pavadīto brīvo laiku. Mūs visus vieno draudzība un prieks par kopā būšanu!

Lai mums visiem krāsains rudens!