Deju studijas “DANCING CRYSTAL” meistarklase ar Edgaru Šteini

Deja ir cilvēka prieka, dvēseles stāvokļa izpausme ar ķermenisko formu palīdzību. Pļaviņu novada mūsdienu deju studijas “DANCING CRYSTAL” 50 dalībnieki savu prieku dejā ir gatavi parādīt un apgūt ko jaunu arī sestdienā. Šoreiz 20. oktobrī, lai gūtu jaunu pieredzi, paaugstinātu savu meistarību un iemācītos jaunas tehnikas, pie dejotājiem bija ieradies dejotājs/horeogrāfs no Rīgas Edgars Šteins. Mēs visi kopā priecājamies, kā ir iespēja iepazīstināties ar horeogrāfiem un mūsu pilsētu apciemo jaunie ciemiņi.   

 Edgars priecājas par skaisto pilsētu un talantīgajiem bērniem. Meistarklases vadītājs Edgars pirmo reizi savā karjerā ir devies tik tālu no Rīgas, lai vadītu meistarklasi bērniem. Edgars saka, ka viņš ir patīkami pārsteigts, ka ir tik daudz dejotāju un novads var lepoties par talantīgiem bērniem un aktivitāti uz deju.

Liels paldies bērnu vecākiem, ka atbalsta savus bērnus materiāli un neskatoties uz brīvdienu, viņi savus bērnus atveda uz meistarklasi.