Ciemiņi centrā “Pepija” no Iršiem

Skolēnu rudens brīvlaikā 26.oktobrī bērnu centru “Pepija” apciemoja ikgadējie ciemiņi un draugi no kaimiņu novada. Iršu bibliotēkas komanda ik gadu dodas nelielā ekskursijā, kurā iekļauj savā programmā bērnu centra “Pepija” apmeklējumu. Šoreiz pie mums bija ieradušies aktīvākie Iršu bibliotēkas apmeklētāji un pirmskolas grupiņas bērni. Mēs priecājamies, ka bērniem patīk un aizrauj centra piedāvātās aktivitātes, lai atgrieztos vēl un vēl.

Pļaviņu novada bērni bija atvērti un draudzīgi, kopā spēlējot spēles un iesaistoties visās aktivitātēs.

Paldies par sadarbību!