55 000. centra apmeklētājs

Šodien, 09. novembrī centrā „Pepija” tiek apbalvots kārtējais apaļais apmeklētājs. Šoreiz par apaļo apmeklētāju – 55 000, kļuva 2.b klases skolniece – Sanita Sinica. Apsveicam un priecājamies par katru bērnu!