RASOLA svētki bērnu centrā “Pepija”, svinot Latvijai 100

16.novembrī, pirms Latvijas dzimšanas dienas, centra erudītākie apmeklētāji piedalījās svētku pasākumā “RASOLA svētki” veltīti Latvijai 100. Pasākuma mērķis bija Latvijas tradīciju izzināšana ar spēļu un praktisko darbību palīdzību, rosinot bērnos interesi par Latviju, ieskandinot svētkus. 

Visu pirms svētku nedēļu, centra apmeklētāji piedalījās centra svētku noformējuma veidošanā un telpu dekorēšanā, piedaloties radošajās darbnīcās.

Piektdienas pēcpusdienas sākumā centra apmeklētāji varēja piedalīties pavārā iemaņu attīstīšanā, gatavojot rasolu, kas ir kļuvis par vienu no tradicionālākajiem latviešu svētku salātiem. Apmeklētāji grieza ingredientus, ievērojot drošības noteikumus virtuvē. Tika gatavota arī rauga mīkla un grieztas rudens veltes – āboli, lai varētu cept ābolu pīrāgu.

No rīta skolēni piedalījās svinīgajā pasākumā skolā, taču pēcpusdienā, visiem centra apmeklētājiem bija iespēja piedalīties izzinošajā viktorīnā par Latviju. Viktorīnā piedalījās skolēni no 1. līdz 8.klasei. Tika izveidotas 3 komandas, kurām bija jāsniedz pareizās atbildes, tā pietuvinot komandu uzvarai.

Bija prieks vērot, kā trīs komandas ar nosaukumu “Amazones”, “Super komanda” un “Lāčuki”, kuru sastāvā bija dažāda vecuma skolnieki, parādīja un nostiprināja savas zināšanas par Latviju.  Lielu prieku, protams, radīja pareizās atbildes, par kurām visi priecājās. Gribas paslavēt visas komandas, par to, ka skolēni spēja būt droši un patstāvīgi. Visi skolēni bija saliedēti, pieklājīgi, uzmanīgi, uzdevumus pildīja ar lielu centību un atbildību un parādīja, ka prot strādāt komandā. Visiem bija prieks, aizrautība un gandarījums par spēli.

Apkopojot viktorīnas rezultātus, var secināt, ka skolēni ir erudīti un neviens uzdevums viņiem grūtības nesagādāja. Kā arī pārējie centra apmeklētāji bija kā atbalstītāji un ar uzmanību klausījās un piedalījās spēles gaitā.

Bērni ir Latvijas nākotne, un mums visiem ir ļoti svarīgi, lai viņi augtu gudri un pēc iespējas vairāk zinātu par valsti, kurā dzīvo. Tāpēc tika rīkota viktorīna ,,Ko tu zini par Latviju?” Piedaloties, skolēni vairoja savas zināšanas un radīja svētkus sev un citiem.

Viktorīnas rezultāti tika paziņoti uzreiz, un katrs komandas dalībnieks tika apbalvots ar cukurgailīti, kurš saistās ar Rīgas Svētās Pētera baznīcas zelta gaili baznīcas torņa virsotnē.

Liels PALDIES mammai Arnitai Aizporietei par palīdzību visa pasākuma laikā!  PALDIES vecākiem par sagādātajiem produktiem svētku galdam: Aizporiešu ģimenei, Roberta Bondareva ģimenei, Elīzas Kurcaltes ģimenei, Artūra Parmona ģimenei, Iļja Kočeškovam un Nastjas Oborotovas ģimenei, Osipausku ģimenei, Birkānu ģimenei, Haralda ģimenei, Zagorsku un Lasmaņu ģimenei!

 

Šis mums visiem ir ļoti īpašs gads – mūsu Latvijai 100. dzimšanas diena! Bērnu centra “Pepija” komandas vārdā, mēs ļoti vēlamies, lai Jūs katrs lepojaties ar savu valsti, pilsētu, pagastu, skolu un ģimeni!

Lai gaiši svētki katrā Jūsu ģimenē, katrā sirdī!