57 000. centra apmeklētājs

7. februārī centrā „Pepija” tiek apbalvots 57 000 apaļais apmeklētājs no 5.a klases IVARS SVARS.  Apsveicam!!!