Turpinās krāsošanas konkurss – sveču mēnesis

Radošas aktivitātes paplašina bērna redzeslauku, attīsta viņā pašpārliecību un intelektu. Zīmēšana un krāsošana attīsta domāšanu un radošās spējas, uzlabo motoriku, palīdz paust pārdzīvojumu, attīsta pacietību, mērķtiecību, gribu, palīdz izpausties individualitātei, attīsta gaumi, veicina vispusēju attīstību.

Pēc centra „Pepija” apmeklētāju pieprasījuma no 1. līdz 8. februārim tika izsludināts krāsošanas konkurss „Februāris – sveču mēnesis”. Katram apmeklētājām bija iespēja izkrāsot savu attēlu, kur atspoguļojas svece. Šajā konkursā piedalījās 35 darbiņi. Pēc centra apmeklētāju anonīmā balsojuma godalgotās vietas saņēma:

1.vieta Elīna Upeniece 5.b klase

2.vieta Renāte Jankūna 5.b klase

3.vieta Anastasijai Gorpeņukai 6.b klase

Mēs esam lepni par bērnu radošumu, aizrautību un vēlmi strādāt. Apsveicam visus!