“Pepijas” apmeklētāji Neatkarības velobraucienā

Ik gadu bērnu centrs “Pepija” ar saviem apmeklētājiem piedalās Pļaviņu novada organizētajā Neatkarības velobraucienā. Arī šogad 1. maijā velobrauciens nevarēja notikt bez centra “Pepija” apmeklētājiem un viņu vecākiem. Kopā izveidojās 21 dalībnieku komanda ar nosaukumu “Jautrie Indiāņi” no vietējās Pepuču cilts. Visu cilti vadīja virsaitis Dižais Spalvu Džo, kopā ar indiāņu sievietēm Debess pavēlniecēm Apakū un Rjadā. Debesis bija labvēlīgas, lai veiksmīgi, aizrautīgi un ar prieku varētu startēt un finišēt velobrauciena distances.

Komandā ir spēks, tieši tāpēc visi Pepuču cilts “Jautrie Indiāņi” ar gavilēm un ovācijām atbalstīja ne tikai savējos cilts brāļus un māsas, bet gan visus, visus velobrauciena dalībniekus.

Mēs lepojamies par visiem sasniegumiem un pateicamies par komandas spēku! Mēs esam par aktīvu dzīvesveidu Pļaviņu novadā! AHOI, AHOI, AHOI!