Saulkrastu bērni un jaunieši ciemojas Pepijā

10. maijā centrā „Pepija” ciemojās deju grupa “Desperado” no Saulkrastiem. Dejotāji  braucot no deju svētku skates Latgales, iebrauca mūsu pilsētā,  lai  iepazīstināties ar mūsu bērnu un jauniešu iespējām. Mūsu centra apmeklētāji novadīja ciemiņiem  ekskursiju pa bērnu centru “Pepija” un JIC “Ideja”, stāstot visas iespējas mūsu bērniem un jauniešiem brīvajā laikā.

Šajā SADRAUDZĪBAS vakarā mums bija iespēja izbaudīt to laiku, satikt jaunus draugus un radīt patīkamas atmiņas!

Ceram, ka SADARBĪBAS dienas turpināsies arī turpmāk!