Bērnu centrā „Pepija” ciemiņi no Ogres novada

23. maijā bērnu centrā „Pepija” ciemojās Ogres Sociālā dienesta Ģimenes atbalsta dienas centra vadītāja Zanda Vītola kopā ar Ogres novada brīvā laika centru vadītājiem. Vadītājas tika iepazīstinātas ar centra mērķiem un uzdevumiem, ikdienas darbību un tradīcijām. Apskatīja centra mājas lapu un  visas piedāvātās aktivitātes, ko var izmantot ikkatrs centra apmeklētājs.

Sarunu laikā tika pārrunāti jautājumi par aktuālākajām metodēm bērnu iesaistīšanai dažādu aktivitāšu veikšanā, dažādu jauninājumu ieviešanu darbā, kā arī vispārējā pieredzes apmaiņa dažādām problēmsituācijām. Mēs esam priecīgi un lepni, ka varam dalīties ar savu pieredzi un zināšanām ar citiem līdzīgi domājošiem.

Uzskatām, ka šādas pieredzes apmaiņas ir ļoti vērtīgs pasākums ikvienam, kuru darbs ir saistīts ar bērniem. Mūsu mērķis ir viens – darīt bērnus priecīgākus un zinošākus!

Darbs bērnu priekam!