“DANCING CRYSTAL” PIEDALĀS DAUGAVPILS PILSĒTAS SVĒTKOS “DAUGAVPILS – MANA PILS”

Šogad  Daugavpils  atzīmē  savu  744.  dzimšanas  dienu, kuru svinēja no  7. līdz 9. jūnijam.  Daugavpils vienmēr ir izcēlusies ar savu daudzveidību, tā ir veidojusies tirdzniecības ūdensceļa malā, vēlāk  tai  cauri  gūla  autoceļi  un  dzelzceļš.  Būdama  atvērta  pasaulei,  tā  ir        saglabājusi  savu  identitāti un vērtības – patiesi, ikviens tās iedzīvotājs ir unikāls. Arī pilsētas svētkus svētku komanda centusies veidot tādus, lai tie būtu pēc iespējas košāki un apvienotu visas pilsētnieku paaudzes.

Šogad uz Daugavpils skatuvēm uzstājas liels skaits mūsu Latvijas mūzikas grupu, Krievijas estrādes zvaigznes, kā arī mēs – deju studija DANCING CRYSTAL. 

Deju grupa tika ielūgta 9. jūnijā kā konkursa “Trīs Zvaigznes” uzvarētāji uzstāties pilsētas svētkos Dubrovina parka skatuvē. Programmā mūsu dejotāji priecēja skatītājus ar trim deju priekšnesumiem, par kuriem tika apbalvoti ar pateicības rakstu par aktīvu līdzdarbošanos Daugavpils pilsētas svētkos “Daugavpils mana pils”.

Ar mūsu panākumiem šogad mēs tikai varam lepoties – daudz kur bijām, daudz kur piedalījāmies un daudz ko ieguvām! °

Novēlu veiksmi  un saulainu vasaru!

PALDIES vecākiem, ka esiet vienmēr kopā ar mums! J