Pļaviņu novada brīvprātīgo sumināšana Jēkabpils valsts ģimnāzijā

Bērnu centrs “Pepija” saskaņā ar Pļaviņu novada domi izskatīja iespēju piešķirt apbalvojumu brīvprātīgā darba veicējām, četrām  Pļaviņu novada jaunietēm, kuras labprātīgi, ar lielu degsmi un apzinīgumu darbojas bērnu centrā “Pepija” un tās apmeklētāju labā:

Vineta Cukanova – 6 vasaras nometnes

Alise Balčuna – 2 vasaras nometnes

Anastasija Loseva – 3 vasaras nometnes

Violeta Adamoviča – 2 vasaras nometnes.

Jaunietes strādāja, palīdzot centrā „Pepija” dažādos pasākumos, nometņu laikā un ārpus tām. Galvenās darbības jomas – bērnu koordinēšana, vadīšana, iesaistīšanās visās aktivitātēs – spēlēs, radošajās darbnīcās, sporta aktivitātēs, trasītēs u.t.t. Meitenes ar savu klātbūtni veicināja draudzības un vienotības atmosfēru starp bērniem un komandā, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes strādāt komandā un individuāli ar katru no bērniem.

Meitenes bija pelnījušas apbalvojumu par godprātīgu, apzinīgu un kvalitatīvu brīvprātīgā darba veikšanu.

7. jūnijā Jēkabpils valsts ģimnāzijas 12. klašu izlaidumā tika godinātas Vineta Cukanova un Alise Balčuna.

Tuvākajā laikā tiks godināti arī pārējie brīvprātīga darba veicēji!