Pļaviņu novada brīvprātīgo sumināšana Pļaviņu novada ģimnāzijā

Šoreiz, 15. jūnijā, Bērnu centrs “Pepija”,  saskaņā ar Pļaviņu novada domi

piešķīra vēl divām brīvprātīgā darba veicējām apbalvojumu.  Nomināciju par  godprātīgu, apzinīgu un kvalitatīvu brīvprātīgā darba veikšanu  saņēma  – 12. klases absolvente Violeta Adamoviča  un bijušā mūsu skolas 9. klases absolvente, tagad Jēkabpils Arodbiznesa koledžas studente –  Anastasija  Loseva.

 

Kārtējo reizi APSVEICAM mūsu brīvprātīgās meitenes!

Ar viņu palīdzību var izdarīt daudz!