Līgo ieskandināšana

Līgotāji, līgotāji, līgo, līgo!

Nav vairs tāļu Jāņa diena: līgo, līgo!

Šī dieniņa, rītdieniņa, līgo, līgo!

Parīt pate Jāņa diena, līgo, līgo!

 

Līgo vakars vairs nav aiz kalniem, tāpēc šodien 20.jūnijā centrā “Pepija” tika ieskandināti Līgo svētki. Līgo svētkos kā viens no galvenajiem ēdieniem ir Jāņu siers, kurš ir dzeltens un apaļš, kā saulīte.

Centra apmeklētāji gatavojoties svētkiem, mēģināja gatavot paši savu Jāņu sieru. Degustācijā konstatējām, ka tas ir ļoti, ļoti, ļoti garšīgs!

Senie Līgo raksti vēsta: “Ja Līgo dienā, no kalna skrienot, apdzīsi ripojošu automašīnas riepu, tad visu gadu veiksme Tev sekos! ” Centra apmeklētājiem bija iespēja apsteigt no kalna ripojošu riepu. Mūsu bērni ir tik veikli un ātri, ka visiem pēc seno Līgo rakstu vēstījuma, visu gadu sekos veiksme visās jomās!

Lai visiem bērniem un viņu ģimenēm priecīgi, lustīgi, skanīgi un saulaini Līgo svētki!