HELOVĪNA motīvi bērnu centrā “Pepija”

Helovīns ir Visu svēto dienas priekšvakars, kas tiek atzīmēts 31. oktobrī. Helovīna vakarā bērni pārģērbjas par dažādiem mītiskiem un populāriem tēliem un apstaigā mājas, prasot saldumus. Šī tradīcija radusies ASV, taču Helovīns ir ienācis arī Latvijā. Un, lai arī  viedokļi par šiem mūsu tautai netradicionāliem svētkiem ir dažādi un pārsvarā skeptiski, mēs tomēr uzdrīkstējāmies  nedaudz pamošķoties. Diena bija  gan baisa, gan  jautra, gan  spraiga, bet pats galvenais –  prieka pilna. Un ko vēl vairāk vajag šajā drēgnajā, tumšajā  laikā!

Arī 1. novembrī  centra “Pepija” apmeklētāji turpināja dzīvot  HELOVĪNA iespaidos –  stāstīja spoku stāstus, izspēlēja ar šo tēmu saistītas spēles,  apgleznoja sejas, mērojās spēkiem mēmajā šovā, kā arī piedalījās ēnu teātrī, kuram, strādājot pāros, bērni paši izdomāja scenāriju.  Pēc tam visi kopā ķerās pie ķirbja izgrebšanas.

    Mitrais un siltais laiks ir sarīkojis nevis mošķu, bet mikrobu ballīti, tādēļ vēlu visiem, kurus skāris kāds vīruss, ātrāk atveseļoties, un visiem sargāt savu veselību! Tad atkal varēsim darboties tikpat radoši un jautri!