Novembra svētki centrā „Pepija”

Gatavojoties novembra  svētkiem, mēs izrotājām centra telpas ar pašu gatavotiem svētku dekoriem.

Latvijā ir tradīcija iedegt svecītes Lāčplēša dienā, tā godinot kritušo brīvības cīnītāju piemiņu. Arī mēs, centra apmeklētāji, kopā iededzinājām svecītes, kuras tika izkārtotas gar Daugavu uz Pļaviņu dambja, un runājām par  Lāčplēša dienas nozīmi, par karavīru varonību un atbildību gan agrāk, gan mūsdienās.  Vēlāk sagaidījām lāpu gājienu un godinājām karavīru piemiņu. 11. novembrī centrā “Pepija” skanēja patriotiskas dziesmas, bet īpaši bērniem patika   dziesma  “‘Vienīgā”, kuras autori un izpildītāji ir Andris Skukausks, Pēteris Upelnieks, Jānis Maļins, Ervīns Ruža, kurā ir izskan vārdi- Karavīr, zemessarg – “Paldies, ka esi viens no mums”.

Novembris atgādina, ka sava zeme ir jāmīl un jāciena. Un par savu zemi ir jāpastāv kopā, esot vienotiem domās un darbos, jo “kur Latvju meitas zied, kur Latvju dēli dzied, pasaulē vairs otras tādas, otras tādas vietas nav…..”

Visi  kopā savai skaistajai valstij Latvijai novēlām mieru, labklājību un laimīgus iedzīvotājus! Jaukus visiem valsts svētkus!