62 000 apmeklētāja

62 000 apmeklētāja bērnu centrā „PEPIJA” 2019. gada 26. novembrī tika sveikta Megija Antanoviča no 7.a klases.