Radošā darbnīca „Latvisko tradīciju noskaņā”

Bērnu centrs „Pepija” apmeklētājus pēc mācību procesa viņu brīvajā laikā

 stimulē piedalīties visdažādākajās aktivitātēs un radošajā izpausmē. Viena no šīs nedēļas aktivitātēm bija  radošā darbnīca  „Latvisko tradīciju noskaņā” – salmu un niedru puzuru veidošana. Puzuri ir rotas ar senu vēsturi, tiem piedēvē pat īpašas spējas.

Bija prieks redzēt ne tikai meitenes, bet  arī puišus, kuriem darbošanās laiks  prasīja lielu pacietību un uzmanību.

Ticējums saka, ja istabā karāsies puzurs un lēni griezīsies, var secināt, ka telpā ir teicama gaisa cirkulācija un izlīdzināts enerģijas lauks, tāpēc paredzams ilgs un laimīgs mūžs.

Liels paldies Alitai Umbraško no Seces par atsaucību un sagādātajām salmiem un niedriem!