Sadraudzības diena bērnu centrā “Pepija”

Bērnu centra apmeklētājiem ik gadu ir iespēja iepazīties ar citu centru darbību kādā no Latvijas novadiem. Arī mēs vienmēr esam atvērti, lai sagaidītu ciemiņus pie mums. Š. g. 5. augustā kopā ar Jēkabpils novada ģimeņu iniciatīvu centru “Vandāni”, kura vadītāja  ir pļaviņiete Anastasija Krasutina,.notika pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākums “Viena diena Pepijas dzīvē”.

Diena pagāja aizraujoši un jautri- gan iepazīšanās, gan sporta, gan sadarbības un kustību aktivitātēs. Viesi iepazinās ar centra „Pepija” darbību, kopīgi  tika nodziedāta  “Pepijas” himna un apmeklētas arī citas Daugavas ielas 50 ēkas telpas – JIC „Ideja” un Pļaviņu novada muzejs. Ciemiņi noskatījās mūsdienu deju studijas “DANCING CRISTAL” priekšnesumu, kopā ar dejotājiem piedalījās deju nodarbībā, bet pēc jaukajām aktivitātēm baudīja garšīgo launagu. Īsumā var teikt, ka viesiem pēc iespējas vairāk tika dota iespēja iejusties Pļaviņu pilsētas bērnu un jauniešu aktīvajā dzīvē. Jo pie mums, Daugavas ielā 50, ir ko redzēt, ir ko izmantot un ir kur piedalīties!

Liels paldies ģimeņu iniciatīvu centra “Vandāni” bērniem un jauniešiem, kā arī vadītājai Anastasijai. Ceram, ka SADARBĪBAS dienas turpināsies arī turpmāk!

Liels paldies mūsu darba komandai– Pļaviņu novada bērniem- par atbildības sajūtu un palīdzību pasākuma organizācijā

Liels paldies mūsdienu deju studijas “DANCING CRYSTAL” dalībniekiem par deju priekšnesumiem.

Šajā SADRAUDZĪBAS dienā mums bija iespēja lieliski pavadīt laiku, iegūt jaunus draugus, baudīt jaukas emocijas un radīt patīkamas atmiņas!